Search form

กิจก๋าน 22:12

12“ใน​เมือง​นั้น​มี​ป้อจาย​คน​นึ่ง​มา​หา​ข้าพเจ้า เขา​จื้อ​อานาเนีย เป๋น​คน​ตี้​เคร่งครัด​บท​บัญญัติ​ของ​โมเสส กับ​เป๋น​คน​ตี้​มี​จื้อเสียง​ดี​ใน​หมู่​จาว​ยิว​ตี้​หั้น