Search form

กิจก๋าน 22:14

14“อานาเนีย​บอก​ว่า ‘พระเจ้า​ของ​ป้ออุ๊ย​แม่หม่อน​ของ​หมู่​เฮา​เลือก​ต้าน​หื้อ​ฮู้​เถิง​ความ​ต้องก๋าน​ของ​พระองค์ กับ​หื้อ​หัน​พระองค์​ตี้​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม กับ​หื้อ​ได้ยิน​กำ​อู้​จาก​ปาก​ของ​พระองค์​ตวย