Search form

กิจก๋าน 22:26

26เมื่อ​นายร้อย​ได้ยิน​จาอั้น ก็​ไป​รายงาน​หื้อ​นายพัน​ฮู้ แล้ว​ถาม​ว่า “ต้าน​จะ​เยียะ​จาใด​ดี ป้อจาย​คน​นี้​เป๋น​คน​สัญจ้าด​โรมัน​เน่อ”