Search form

กิจก๋าน 22:8

8ข้าพเจ้า​ก็​ถาม​ไป​ว่า ‘พระองค์​เจ้าข้า พระองค์​เป๋น​ใผ’ พระองค์​ก็​ตอบ​ว่า ‘เฮา​คือ​เยซู​จาว​นาซาเร็ธ​ผู้​ตี้​เจ้า​ค่ำ​นั้น’