Search form

กิจก๋าน 23:12

จาว​ยิว​วางแผน​ฆ่า​เปาโล

12วัน​ถัด​มา​จาว​ยิว​มา​สุมหัว​กั๋น​วางแผน​จะ​ฆ่า​เปาโล แล้ว​สาบาน​ฮ่วม​กั๋น​ว่า​จะ​บ่กิ๋น​ข้าว​กิ๋น​น้ำ​จ๋น​กว่า​จะ​ฆ่า​เขา​ได้​เหีย​ก่อน