Search form

กิจก๋าน 23:14

14แล้ว​หมู่​เขา​ก็​ไป​บอก​กับ​หมู่​หัวหน้า​ปุโรหิต​ตึง​หมู่​คน​เฒ่า​คน​แก่​ว่า “หมู่​เฮา​สาบาน​กั๋น​ไว้​แล้ว​ว่า จะ​บ่กิ๋น​ข้าว​กิ๋น​น้ำ​จ๋นกว่า​จะ​ฆ่า​เปาโล​ได้​เหีย​ก่อน