Search form

กิจก๋าน 23:15

15ต๋อน​นี้​ขอ​หมู่​ต้าน​ใน​นาม​ของ​สภา​นี้ ไป​บอก​นายพัน​ปา​เปาโล​มา​หา​หมู่​ต้าน โดย​ขี้แต่ง​บอก​ว่า​หมู่​ต้าน​ใค่​สอบสวน​เรื่อง​ของ​เขา​หื้อ​แค้มๆ นัก​ขึ้น แล้ว​หมู่​เฮา​จะ​ปา​กั๋น​เกิ็ด​ฆ่า​เขา​เหีย​ก่อน​ตี้​จะ​มา​แผว​ตี้​นี่”