Search form

กิจก๋าน 23:17

17เปาโล​ฮ้อง​นายร้อย​คน​นึ่ง​มา​บอก​ว่า “ขอ​ปา​ป้อจาย​หนุ่ม​คน​นี้​ไป​หา​นายพัน​กำ​เต๊อะ เขา​มี​เรื่อง​สำคัญ​จะ​บอก​หื้อ​ต้าน​ฮู้”