Search form

กิจก๋าน 23:20

20ป้อจาย​หนุ่ม​ก็​ตอบ​ว่า “จาว​ยิว​ตกลง​กั๋น​ว่า​วัน​พูก​จะ​มา​ขอ​ต้าน​ปา​เปาโล​เข้า​ไป​ตี้​สภา​แซนเฮดริน​แหม หมู่​เขา​จะ​ขี้แต่ง​ใค่​ไต่​สวน​เรื่อง​เปาโล​หื้อ​แค้มๆ แหม​หน้อย