Search form

กิจก๋าน 23:22

22แล้ว​นายพัน​ก็​หื้อ​ป้อจาย​หนุ่ม​คน​นั้น​ปิ๊ก​ไป​เหีย สั่ง​นัก​สั่ง​หนา​ว่า “ห้าม​บอก​หื้อ​ใผ​ฮู้​เน่อ ว่า​เจ้า​มา​แจ้ง​เรื่อง​นี้​กับ​เฮา​แล้ว”