Search form

กิจก๋าน 23:23

ส่ง​ตั๋ว​เปาโล​ไป​เมือง​ซีซารียา

23จาก​นั้น​นายพัน​ฮ้อง​นายร้อย​มา​สอง​คน​สั่ง​ว่า “หื้อ​ไป​เกียม​ทหาร​ราบ​สอง​ร้อย​นาย ทหารม้า​เจ็ด​สิบ​นาย ทหาร​หอก​แหม​สอง​ร้อย​นาย เกียม​ออก​เตียวตาง​ไป​เมือง​ซีซารียา​ต๋อน​สาม​ทุ่ม​คืน​นี้