Search form

กิจก๋าน 23:27

27ป้อจาย​คน​นี้​ถูก​จาว​ยิว​ยับ​มา เขา​เกือบ​จะ​ถูก​คน​หมู่​นั้น​ฆ่า​ต๋าย แต่​ข้าพเจ้า​ปา​หมู่​ทหาร​ไป​จ้วย​เขา​ไว้ ย้อน​ข้าพเจ้า​ได้ยิน​มา​ว่า​เขา​เป๋น​คน​สัญจ้าด​โรมัน