Search form

กิจก๋าน 23:29

29ข้าพเจ้า​ก็​หัน​ว่า​เขา​ถูก​ฟ้อง​เรื่อง​เกี่ยวกับ​บท​บัญญัติ​ของ​จาว​ยิว แต่​บ่มี​ความ​ผิด​เถิง​ขนาด​ต้อง​ถูก​ฆ่า​ต๋าย​กาว่า​ถูก​คอก