Search form

กิจก๋าน 23:3

3เปาโล​ก็​อู้​กับ​อานาเนีย​ว่า “พระเจ้า​จะ​ตบ​ปาก​ต้าน​เหมือน​กั๋น​เน่อ ต้าน​เผียบ​เหมือน​ก่ำแปง​ตี้​ตา​สี​ขาว ต้าน​นั่ง​ตัดสิน​ข้าพเจ้า​ต๋าม​บท​บัญญัติ​ของ​โมเสส แต่​ยัง​สั่ง​หื้อ​เขา​ตบ​ข้าพเจ้า เซิ่ง​เป๋น​ก๋าน​ผิด​บท​บัญญัติ​จาอั้น​กา”