Search form

กิจก๋าน 23:30

30เมื่อ​ข้าพเจ้า​ฮู้​ว่า​มี​จาว​ยิว​หมู่​นึ่ง​วางแผน​จะ​ฆ่า​เขา ก็​เลย​ฟั่ง​ส่ง​เขา​มา​หา​ต้าน​ก่อน แล้ว​ก็​สั่ง​หื้อ​คน​หมู่​นั้น​ตี้​ใส่ความ​เขา​มา​ฟ้อง​ป้อจาย​คน​นี้​กับ​ต้าน​เอา​คน​เดียว