Search form

กิจก๋าน 23:35

35เจ้าเมือง​จึง​บอก​ว่า “ข้า​จะ​ฟัง​กำ​หื้อก๋าน​ของ​เจ้า​เมื่อ​ฝ่าย​ตี้​ฟ้อง​มา​แผว​แล้ว” ต้าน​จึง​สั่ง​หื้อ​กุม​ตั๋ว​เปาโล​ไว้​ใน​วัง​เก่า​ของ​เฮโรด