Search form

กิจก๋าน 24:10

จาว​ยิว​เต็ก​โต้ษ​ใส่ความ​เปาโล

10เมื่อ​เจ้าเมือง​หื้อ​สัญญาณ​เปาโล​อู้ ต้าน​ก็​อู้​ว่า “ข้าพเจ้า​ฮู้​ว่า​ต้าน​เป๋น​ผู้​ตัดสิน​ความ​หื้อ​ประเทศ​นี้​มา​หลาย​ปี๋​แล้ว ข้าพเจ้า​จึง​สบายใจ๋​ตี้​จะ​แก้​ข้อ​กล่าวหา​ของ​ตั๋วเก่า​ต่อ​หน้า​ต้าน