Search form

กิจก๋าน 24:14

14ข้าพเจ้า​ยอมฮับ​ว่า​ได้​นมัสก๋าน​พระเจ้า​ของ​ป้ออุ๊ย​แม่หม่อน​ของ​ข้าพเจ้า โดย​เป๋น​ผู้​ติดต๋าม​ลัทธิ​นั้น​ตี้​ฮ้อง​ว่า ตาง​ของ​พระเยซู ตี้​หมู่​เขา​ฮ้อง​ว่า​เป๋น​ลัทธิ​นิก๋าย​นึ่ง ข้าพเจ้า​ก็​เจื้อถือ​กู้​อย่าง​ตี้​เขียน​ไว้​ใน​บท​บัญญัติ​ของ​โมเสส ตึง​ใน​หนังสือ​ของ​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า