Search form

กิจก๋าน 24:18

18เวลา​นั้น​หมู่​เขา​ก็​หัน​ข้าพเจ้า​ใน​พระวิหาร หลังจาก​ข้าพเจ้า​เยียะ​พิธี​ล้าง​ตั๋ว​หื้อ​บริสุทธิ์​แล้ว หมู่​เขา​ก็​หัน​ว่า​ข้าพเจ้า​บ่ได้​อยู่​กับ​หมู่​คน กาว่า​ก่อ​ความ​วุ่นวาย