Search form

กิจก๋าน 24:19

19แต่​มี​จาว​ยิว​บาง​คน​ตี้​มา​จาก​แคว้น​เอเชีย​อยู่​ตี้​หั้น​ใน​วัน​นั้น ถ้า​เขา​หมู่​นั้น​มี​ข้อ​กล่าวหา​ข้าพเจ้า หมู่​เขา​น่า​จะ​มา​ฟ้อง​ข้าพเจ้า​ต่อ​หน้า​ต้าน​ตี้​นี่​ตวย