Search form

กิจก๋าน 24:22

22เฟลิกส์​ฮู้​เรื่อง​ลัทธิ​นั้น​ตี้​ฮ้อง​ว่า ตาง​ของ​พระเยซู ดี​อยู่​แล้ว ก็​เลื่อน​ก๋าน​พิจารณา​คดี​ออก​ไป​ก่อน บอก​ว่า “เมื่อ​นายพัน​ลีเซียส​มา​แผว เฮา​จะ​ตัดสิน​คดี​ของ​หมู่​ต้าน”