Search form

กิจก๋าน 24:23

23เขา​สั่ง​นายร้อย​หื้อ​กุม​ตั๋ว​เปาโล​ไว้ แต่​หื้อ​ลด​หย่อน​ก๋าน​กวดขัน​ลง​พ่อง แล้ว​หื้อ​เปื้อนๆ ของ​เปาโล​ผ่อกอย​จ้วยเหลือ​ใน​สิ่ง​ตี้​จ๋ำเป๋น