Search form

กิจก๋าน 24:5

5“หมู่​เฮา​หัน​ว่า ป้อจาย​คน​นี้​เป๋น​คน​อันตราย สุ่ย​หื้อ​เกิด​ก๋าน​จลาจล​ใน​หมู่​จาว​ยิว​ใน​กู้​ตี้ เขา​เป๋น​หัวหน้า​ลัทธิ​นาซาเร็ธ