Search form

กิจก๋าน 25:1

เปาโล​ต้อง​ก๋าน​ไป​ปะ​ซีซาร์

1เมื่อ​เฟสทัส​เข้า​ฮับ​ต๋ำแหน่ง​เจ้าเมือง​ได้​สาม​วัน ก็​เตียวตาง​จาก​เมือง​ซีซารียา​ไป​กรุง​เยรูซาเล็ม