Search form

กิจก๋าน 25:12

12หลังจาก​เฟสทัส​หารือ​กับ​ตี้เปิ็กษา​แล้ว ก็​บอก​ว่า “ย้อน​เจ้า​ถวาย​ฎีกา​เถิง​ซีซาร์ ก็​จะ​ต้อง​ไป​เข้า​เฝ้า​ซีซาร์”