Search form

กิจก๋าน 25:14

14ใน​หละหว่าง​ตี้​กษัตริย์​อากริปปา​อยู่​ตี้​หั้น​หลาย​วัน เฟสทัส​ก็​เล่า​เรื่อง​คดี​ของ​เปาโล​หื้อ​ฟัง​ว่า “ตี้​นี่​มี​ป้อจาย​คน​นึ่ง​เป๋น​นักโต้ษ​ตี้​เฟลิกส์​ขัง​คอก​ไว้