Search form

กิจก๋าน 25:16

16ข้าพเจ้า​บอก​หมู่​เขา​ว่า ต๋าม​ธรรมเนียม​ของ​จาว​โรมัน​จะ​บ่มอบ​ตั๋ว​นักโต้ษ​หื้อ​ใผ จ๋น​กว่า​คน​ฟ้อง​กับ​คน​ตี้​ถูก​ฟ้อง​มา​อยู่​ส่อง​หน้า​กั๋น เปื้อ​หื้อ​คน​ตี้​ถูก​ฟ้อง​มี​โอกาส​แก้​ข้อ​กล่าวหา​เหีย​ก่อน