Search form

กิจก๋าน 25:17

17“เมื่อ​หมู่​เขา​ตวย​ข้าพเจ้า​มา​ตี้​นี่ ข้าพเจ้า​ก็​บ่รอ​จ๊า แหม​วัน​ถัด​ไป ข้าพเจ้า​ก็​เปิด​ศาล​ตัดสิน​แล้ว​สั่ง​หื้อ​ปา​ตั๋ว​ป้อจาย​คน​นั้น​เข้า​มา