Search form

กิจก๋าน 25:20

20ข้าพเจ้า​บ่ฮู้​ว่า​จะ​สอบสวน​เรื่อง​หมู่​นี้​จาใด​ดี จึง​ถาม​เปาโล​ว่า​เขา​ใค่​ไป​กรุง​เยรูซาเล็ม​เปื้อ​สู้​คดี​นี้​ตี้​หั้น​ก่อ