Search form

กิจก๋าน 25:21

21แต่​เขา​ขอ​ถวาย​ฎีกา​เถิง​ซีซาร์ ข้าพเจ้า​จึง​สั่ง​หื้อ​กุม​ตั๋ว​เขา​ไว้​ก่อน จ๋น​กว่า​จะ​ส่ง​ตั๋ว​เขา​ไป​หื้อ​ซีซาร์”