Search form

กิจก๋าน 25:25

25แต่​ข้าพเจ้า​หัน​ว่า​เขา​บ่ได้​เยียะ​อะหยัง​ผิด​เถิง​ต้อง​ต๋าย เมื่อ​เขา​ถวาย​ฎีกา​เถิง​ซีซาร์ ข้าพเจ้า​จึง​ตกลง​ว่า​จะ​ส่ง​เขา​ไป​ขึ้น​ศาล​ตี้​กรุง​โรม