Search form

กิจก๋าน 25:3

3แล้ว​อ้อนวอน​เฟสทัส​ขอ​ความ​กรุณา​หื้อ​จ้วย​ส่ง​เปาโล​มา​ตี้​กรุง​เยรูซาเล็ม​ตวย หมู่​เขา​เยียะ​จาอี้​ย้อน​ว่า​วางแผน​จะ​ฆ่า​เปาโล​หละหว่าง​ตาง