Search form

กิจก๋าน 25:6

6หลังจาก​อยู่​กับ​หมู่​เขา​ได้​แปด​วัน​กาว่า​สิบ​วัน เฟสทัส​ก็​ปิ๊ก​ไป​เมือง​ซีซารียา วัน​ถัด​มา​ต้าน​ก็​เปิด​ศาล​ตัดสิน แล้ว​สั่ง​หื้อ​ปา​เปาโล​เข้า​มา