Search form

กิจก๋าน 26:1

เปาโล​แก้​คดี​ต่อ​หน้า​อากริปปา

1กษัตริย์​อากริปปา​บอก​กับ​เปาโล​ว่า “เฮา​อนุญาต​หื้อ​เจ้า​อู้​แก้​ข้อ​กล่าวหา​หื้อ​ตั๋ว​เก่า​ได้” เปาโล​ก็​ยื่น​มือ​ แล้ว​ตั้งเก๊า​แก้​ข้อ​กล่าวหา​ว่า