Search form

กิจก๋าน 26:11

11ข้าพเจ้า​ยับ​เอา​เขา​หมู่​นั้น​ต๋าม​ธรรมศาลา​ต่างๆ มา​ลงโต้ษ​เจื่อ​ขนาด กับ​ฮิ​บังคับ​หื้อ​หมู่​เขา​อู้​ดู​แควน​พระเยซู ข้าพเจ้า​ตึง​โขด​ตึง​จัง​คน​หมู่​นี้​ขนาด เถิง​กับ​เตียวตาง​ไป​ค่ำ​คน​หมู่​นี้​เถิง​เมือง​ใน​ต่าง​ประเทศ