Search form

กิจก๋าน 26:12

12“ใน​ก๋าน​เตียวตาง​ไป​ยับ​หมู่​ผู้เจื้อ​แบบ​นี้ มี​เตื้อ​นึ่ง​ข้าพเจ้า​ไป​เมือง​ดามัสกัส โดย​ได้​ฮับ​สิทธิ​อำนาจ​กับ​กำสั่ง​จาก​หมู่​หัวหน้า​ปุโรหิต​หื้อ​ไป​ยับ​หมู่​คน​ตี้​เจื้อ​พระเยซู​ตี้​หั้น