Search form

กิจก๋าน 26:13

13ข้า​แต่​กษัตริย์ เวลา​ประมาณ​เตี้ยงวัน​ต๋อน​ตี้​ข้าพเจ้า​ก่ำลัง​เตียวตาง​อยู่​นั้น ข้าพเจ้า​ก็​หัน​แสง​แจ้ง​จาก​ต๊องฟ้า​แจ้ง​เหลือ​แสง​ตะวัน ส่อง​ลง​มา​ตี้​ตั๋ว​ข้าพเจ้า​ตึง​คน​ตังหลาย​ตี้​ไป​ตวย​กั๋น​กับ​ข้าพเจ้า