Search form

กิจก๋าน 26:16

16ลุก​ขึ้น​เต๊อะ ตี้​เฮา​มา​หา​เจ้า​ก็​เปื้อ​จะ​แต่งตั้ง​เจ้า​หื้อ​เป๋น​ผู้​ฮับใจ๊​เฮา กับ​เป๋น​พยาน​อู้​หื้อ​คน​อื่น​ฟัง​เถิง​เหตุก๋ารณ์​ตี้​เจ้า​ได้​หัน​เฮา กับ​เรื่อง​ตี้​เฮา​จะ​สำแดง​หื้อ​ฮู้​ใน​ปาย​หน้า