Search form

กิจก๋าน 26:22

22แต่​พระเจ้า​ก็​จ้วย​ข้าพเจ้า​มา​จ๋น​แผว​ตึง​วันนี้ ข้าพเจ้า​จึง​มา​ยืน​เป๋น​พยาน​ต่อ​ต้าน​ตังหลาย​ตึง​ผู้​หน้อย​ผู้ใหญ่​ใน​ตี้​นี่​ได้ ข้าพเจ้า​บ่ได้​อู้​เรื่อง​อื่นๆ นอกจาก​สิ่ง​ตี้​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​กับ​โมเสส​บอก​ไว้​ว่า​จะ​เกิด​ขึ้น