Search form

กิจก๋าน 26:27

27ข้า​แต่​กษัตริย์​อากริปปา พระองค์​เจื้อ​สิ่ง​ตี้​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​เขียน​ไว้​ก่อ ข้าพเจ้า​ฮู้​แน่​ว่า​พระองค์​เจื้อ”