Search form

กิจก๋าน 26:29

29เปาโล​ก็​ตอบ​ว่า “บ่ว่า​จะ​เป๋น​เวลา​หน้อย​กาว่า​เวลา​นัก​ก็​ต๋าม ข้าพเจ้า​อธิษฐาน​ต่อ​พระเจ้า​ขอ​หื้อ​กษัตริย์​กับ​กู้​คน​ตี้​ได้​ฟัง​ข้าพเจ้า​ใน​วัน​นี้​เป๋น​เหมือน​อย่าง​ข้าพเจ้า ยกเว้น​บ่ถูก​เจื้อก​เหล็ก​ล่าม​อย่าง​ข้าพเจ้า”