Search form

กิจก๋าน 26:5

5หมู่​เขา​ฮู้จัก​ข้าพเจ้า​เมิน​มา​แล้ว ถ้า​หมู่​เขา​จะ​ยอม​เป๋น​พยาน​หื้อ​ข้าพเจ้า ก็​จะ​ยืนยัน​ว่า​ข้าพเจ้า​เป๋น​สมาชิก​ฟาริสี เป๋น​หมู่​คน​ตี้​เคร่ง​ศาสนา​ตี้สุด​ใน​หมู่​จาว​ยิว