Search form

กิจก๋าน 27:10

10“ต้าน​ตังหลาย ข้าพเจ้า​หัน​ว่า​ก๋าน​เตียวตาง​หน​นี้​จะ​มี​อันตราย ตี้​จะ​เยียะ​หื้อ​มี​ความ​เสียหาย​อย่าง​ใหญ่​หลวง ตึง​สินก๊า​ตี้​ขน​มา ตึง​เฮือ ตึง​จีวิต​ของ​หมู่​เฮา​ตวย”