Search form

กิจก๋าน 27:17

17เมื่อ​เอา​เฮือ​ลำ​หน้อย​ขึ้น​มา​แล้ว หมู่​เขา​ก็​เอา​เจื้อก​ลอด​ปื๊น​ต๊อง​เฮือ​ใหญ่ เปื้อ​มัด​เฮือ​หื้อ​แน่น​ป้องกั๋น​เฮือ​แตก แล้ว​หุบ​ใบ​เฮือ​ลง​หื้อ​เฮือ​ลอย​ไป​ตวย​ลม ย้อน​กั๋ว​ว่า​เฮือ​จะ​ไป​ติด​สันดอน​ทราย​ใน​อ่าว​เสอร์ทิส