Search form

กิจก๋าน 27:21

21บ่มี​ใผ​ได้​กิ๋น​ข้าว​กิ๋น​น้ำ​มา​หลาย​วัน​แล้ว เปาโล​จึง​ยืน​ขึ้น​ต่อ​หน้า​หมู่​เขา​อู้​ว่า “หมู่​ต้าน​น่า​จะ​ฟัง​กำ​แนะนำ​ของ​ข้าพเจ้า​พ่อง​ว่า ห้าม​เอา​เฮือ​ออก​จาก​เกาะ​ครีต แล้ว​จะ​บ่ปะ​กับ​อันตราย​ตึง​ความ​เสียหาย​จาอี้