Search form

กิจก๋าน 27:23

23เมื่อ​ตะคืน​นี้​ทูตสวรรค์​องค์​นึ่ง​ของ​พระเจ้า ผู้​เป๋น​พระเจ้า​ของ​ข้าพเจ้า​ตี้​ข้าพเจ้า​ฮับใจ๊​อยู่ มา​ยืน​อยู่​ฮิม​ป่างข้าง