Search form

กิจก๋าน 27:29

29หมู่​เขา​กั๋ว​ว่า​เฮือ​จะ​ไป​หลิ้ม​ใส่​บ่าหิน​ตี้​บ่ม​อยู่​ใน​น้ำ จึง​โจ้ง​สมอ​เฮือ​สี่​ตั๋ว​จาก​ด้าน​ต๊าย​เฮือ​ลง​ทะเล แล้ว​ปา​กั๋น​อ้อนวอน​ขอ​หื้อ​แจ้ง​เวยๆ