Search form

กิจก๋าน 27:33

33เมื่อ​ใก้​จะ​แจ้ง​แล้ว เปาโล​ก็​ขอ​ร้อง​หมู่​เขา​หื้อ​กิ๋น​ข้าว​กิ๋น​น้ำ ต้าน​อู้​ว่า “ได้​สิบ​สี่​วัน​แล้ว​เน่อ ตี้​หมู่​ต้าน​ปา​กั๋น​กองถ้า​อยู่ บ่ได้​กิ๋น​อะหยัง​สัก​หน้อย