Search form

กิจก๋าน 27:34

34ย้อนจาอั้น​ข้าพเจ้า​ขอ​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​กิ๋น​เหีย​พ่อง​เต๊อะ เปื้อ​จะ​บ่ต๋าย บ่ต้อง​ห่วง​เน่อ แม้แต่​เส้น​ผม​บน​หัว​ของ​ต้าน​ตังหลาย​จะ​บ่ปุด​ไป​สัก​เส้น​เดียว”