Search form

กิจก๋าน 27:38

38เมื่อ​กิ๋น​ข้าว​กิ๋น​น้ำ​กั๋น​จ๋น​อิ่ม​แล้ว หมู่​เขา​ก็​ปา​กั๋น​เอา​ข้าวสาลี​ใน​เฮือ​โจ้ง​ลง​ทะเล​แหม เปื้อ​หื้อ​เฮือ​เบา​ขึ้น